یک روز پس از انفجار استانبول؛ ترکیه ۹نفر را به ظن همکاری با داعش دستگیر کرد

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز پس از بمبگذاری انتحاری در میدان سلطان احمد استانبول واکنش های خارجی و داخلی به این واقعه همچنان ادامه دارد. گزارش شپول عباسی