تجمع حامیان روزنامه‌نگاران زندانی در استانبول

06 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه حامیان روزنامه نگاران و کارکنان زندانی شده روزنامه جمهوریت امروز در مقابل یک دادگاه استانبول جمع شدند تا خواستار آزادی آنها شوند. در میان متهمان نام سردبیر روزنامه جمهوریت، مورات صابونجو خبرنگار نگار تحقیقاتی آحمت شیک مفسر خبری، کادری گورسل و کارتونیست موسی کارت دیده می شود.