جزئیاتی از محاکمه یک وکیل در ترکیه؛ دو سال زندان برای انتقاد از نظام قضایی

13 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

محاکمه یک وکیل دادگستری در ترکیه به اتهام توهین به نظام قضایی کشور روز چهارشنبه در استانبول از سر گرفته شد. ویسل اُک ممکن است به دلیل انتقاد از نظام قضایی ترکیه در یک مصاحبه در سال ۲۰۱۵ به دو سال حبس محکوم شود.