برکناری‌ها در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتاگران به بیش از ۸۰ هزار نفر رسید

08 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرين آمار از توقبف بيش از ۴۰ هزار نفر به اتهام ارتباط با کودتا و طرفداری از فتح الله گولن، در بازداشتگاه های ترکيه حکایت دارد و نزديک به ۸۵ هزار نفر از کارکنان بخش های خصوصی و دولتی نیز یا از کار برکنار شده اند يا در تعليق به سر می برند..پروانه هدايت