عبور غیر قانونی از مرز ترکیه به سوريه

04 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ترکیه قاچاقچیان با بهای کمی کسانی را که می خواهند به گروه دولت اسلامی بپیوندند به سوریه می برند. اقدامی که آنکارا تلاش می کند از آن جلوگیری کند. ولی مرز طولانی و بدون محافظ بین دو کشور و ماموران مرزی که رشوه می گیرند عبور غیر قانونی از مرز را آسان کرده است.