کردهای سوری پناهجو در ترکیه

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد کردهای سوری پناهجو در ترکیه از مرز یکصد و سی هزار نفر گذشت. پیکار جویان دولت اسلامی از سه شنبه پیش، تهاجمی متمرکز علیه شهر عمدا کرد نشین کوبانی را که در سوریه و نزدیک با مرز با ترکیه است،آغاز کرده اند.