سایه تنش ترکیه و کردها بر مذاکرات صلح سوریه

10 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با مذاکرات صلح سوریه که امروز آغاز شد، درگیری ارتش ترکیه با کردهای سوریه شدت گرفته و تلفات غیر انسانی نیز سیر صعودی پیدا کرده است.