دشواری‌های سرمایه‌گذاران خارجی ترکیه بعد از کودتای نافرجام سال گذشته

23 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت ناپایدار ترکیه، پس از کودتای نافرجام سال گذشته، تلاشهای کارآفرینان فنآوری این کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی در ترکیه را دشوار کرده است. اخیرا برخی از کارآفرینان ترک برای شرکت در کنفرانس «اتوم سانفرانسیسکو»به آمریکا سفر کرده اند.