دادگاه روزنامه نگاران روزنامه جمهوریت در ترکیه

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادگاهی در ترکیه دو ژورنالیست روزنامه جمهوریت را تا روز برگزاری جلسه محاکمه آنها آزاد کرد. وکیل مراد سابانجو سردبیر و احمد شیک، از نویسندگان روزنامه جمهوریت این خبر را تأیید کرد. این دو روزنامه نگار می گویند آزادی آنها مشکل روزنامه نگاران را بر طرف نمی کند.