چالش جدید دولت ترکیه: کمبود پرسنل نظامی

23 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاکسازی گسترده ای که در پی کودتای نافرجام در ترکیه انجام گرفته و هنوز هم ادامه دارد موجب کمبودهای شدید پرسنلی در ارتش شده و این کمبودها به ویژه از نظر تعداد خلبانهای جنگنده های نظامی بیشتر به چشم می خورد تا آنجا که دولت ترکیه قصد دارد طی فرمان و مقرراتی کمبودها را جبران کند.