مدیر امنیت ملی آمریکا: پاکسازی در ارتش ترکیه مانعی است بر سر راه همکاری ها علیه داعش

08 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس جمهوری ترکیه امروز جمعه ادعا کرد آمریکا علیه کودتای نافرجام ترکیه محکم نایستاده و از فتح الله گولن روحانی تبعیدی ساکن آمریکا که متهم است مغز متفکر در پس کودتا بوده حمایت میکند.گزارش شهلا آراسته