کاهش ارزش سهام در اروپا و آمریکا و افزایش قیمت نفت، در پی سقوط جنگنده روسی

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با سقوط جت جنگنده روسی در ناحیه مرزی ترکیه ارزش شاخص های عمده سهام در اروپا و آسیا کاهش یافت، ولی بر ارزش نفت و فلزات قیمتی افزوده شد.