عملیات عفرین در شمال سوریە

30 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترکیە از آغاز عملیات نظامی در عفرین در شمال سوریە خبر دادە است. رجب طیب اردوغان، رییس جمھوری ترکیە بیرون راندن نیروھای کرد از عفرین را در راستای منافع ملی کشورش توصیف کرد. وزارت خارجە آمریکا از ترکیە خواستە است از عملیات عفرین خودداری کند. گزارش علی جوانمردی