دادگاه استانبول هشت فعال حقوق بشر زندانی را آزاد کرد

04 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه دادگاهی در استانبول حکم به آزادی هشت فعال حقوق بشر زندانی در آن کشور داده است. آنها جزو یازده نفری هستند که سه ماه پیش در یک اردوی آموزش امنیت دیجیتالی بازداشت و به عضویت و همکاری با گروه های تروریستی متهم شدند.