همزمان با ادامه دستگیری ها؛ ترکیه ۳۸ هزار زندانی را آزاد می کند

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دادگستری ترکيه امروز اعلام کرد ۳۸ هزار نفر از افرادی که دوسال يا کمتر ازدوران محکوميتشان باقی است بطور مشروط از زندان آزاد می شوند. گفته می شود اين اقدام با هدف باز کردن جای بيشتر برای افرادی است که در ارتباط با کودتای نافرجام اخير در بازداشت به سر می برند.