افزایش نارضایتی مردم ترکیه از حضور آوارگان سوری در این کشور

04 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه؛ نارضایتی گروهی از مردم، از حضور پناهندگان سوری رو به افزایش است. بیش از دو میلیون مهاجر سوری، در ۴ سال گذشته، به دنبال جنگ داخلی در سوریه، خانه و کاشانه را ترک و در ترکیه پناه گرفته اند.