اخرین نظرسنجی ها قبل از رفرداندوم افزایش اختیارات رئیس جمهوری ترکیه

24 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترکيه در آستانۀ رفراندومی تاريخی درمورد يک نظام سياسی جديدی است که از هم اکنون کشور را به دو پاره تقسيم کرده است. هواداران می‌گويند تغييرات پیشنهادی ثبات مورد نياز کشور را به ارمغان خواهد آورد در حالی‌که مخالفان نگران تبدیل ترکيه به يک نظام استبدادی و حکومت ديکتاتوری يک نفره هستند.