اردوغان در آستانۀ برگزاری رفراندوم: در مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا تجدید نظر می کنم

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوری آن کشور در آستانۀ برگزاری رفراندوم برای اصلاح در قانون اساسی ترکيه با لحنی بشدت انتقاد آميز بار ديگر به اتحادیه اروپا تاخت و تهديد کرد که در مناسبات ترکيه با این اتحاديه تجديد نظر می کند.