اول نوامبر، روز احتمالی برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس در ترکیه

29 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقام های حزب حاکم در ترکیه روز پنجشنبه اعلام کردند کمیسیون عالی انتخابات در آن کشور روز اول ماه نوامبر یعنی دو ماه و نیم دیگر را به عنوان روز احتمالی برای برگزاری انتخابات پارلمانیِ زودرس پیشنهاد کرده. حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، در ماه ژوئنِ گذشته نتوانست اکثریت آرا برای تشکیل دولت را بدست آورد.