انتخابات در ترکیه

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات در ترکیه ۱۷ خرداد برگزار می شود. حزب جمهوریخواه خلق اپوزیسیون اصلی است. در شهر ازمیر این حزب که طرفداران زیادی دارد، سعی می کند با کسانی که می خواهند برای نخستین بار رأی دهند ارتباط برقرار کند.