بازداشت سه مدافع شناخته شده آزادی بیان توسط دولت ترکیه

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از روزنامه نگاران در ترکیه روز دوشنبه دراعتراض به بازداشت سه روزنامه نگار و فعال حقوق بشرِ سرشناس در این کشور در استانبول تجمع کردند. این افراد به اتهام تبلیغات تروریستی متهم شده اند. گزارش کوروش صحتی