بحران سیاسی در ترکیه همزمان با درگیری میان ملی گرایان و هواداران حزب کارگران کردستان

21 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اما در تحولات مربوط به ترکیه، حزب عدالت و توسعه، ۱۲ سپتامبر (21شهریور)، پنجمین کنگره این حزب را با هدف انتخاب ریاست جدید حزب عدالت وتوسعه در آنکارا، پایتخت برگزار کرد. این در حالی بود که برای نخستین بار دو نامزد به ریاست این حزب معرفی شده بودند. گزارش شپول عباسی