اردوغان: با اعلام وضعیت فوق العاده کشور را از "ویروس براندازی" پاک می کنم

02 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی کودتای ناموفق ترکيه رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوری اين کشور با اعلام وضعيت فوق العاده قول داده خاک ترکيه را از به گفتۀ او «ويروس براندازی» پاک کند.