وزارت دادگستری آمريکا درخواست ترکیه برای استرداد گولن را بررسی می کند

30 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دادگستری آمريکا تا چند روز آينده تيمی را برای رسيدگی به درخواست آنکارا در زمينه استرداد فتح الله گولن، روحانی ترک مقيم آمريکا راهی ترکيه خواهد کرد. دولت ترکيه، فتح الله گولن را صحنه گردان کودتای نافرجام اخير می داند.