منظون حمله به کلوب شبانه استانبول هنوز شناسایی نشده است

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه های ترکیه از مقام های آن کشور نقل قول کرده که "احتمالا به هویت عامل حمله به کلوپ شبانه در شهر استانبول پی برده اند." پلیس ترکیه پاسپورت فرد مذکور را پیدا کرده و بدون نام بردن از او اعلام کرد او "جوانی تقریبا بیست و پنج ساله و اهل یکی از کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان یا قرقیزستان است."