نخست وزیر ترکیه می‌گوید با حزب طرفدار کرد‌ها مذاکره نخواهد کرد

07 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزير ترکيه می گويد با حزب هوادار حقوق کردها موسوم به «حزب دموکراتيک خلقهای» ترکيه پای ميز مذاکره نخواهد نشست. احمد داود اوغلو می گويد، رهبر حزب دموکراتيک خلق ها با لحنی توهين آميز درباره او صحبت کرده است. حزب دموکراتيک خلق، دولت ترکیه را به کشتار غيرنظاميان متهم می کند.