اعتراض ساکنان مناطق کردنشین ایران به اقدامات اخیر ترکیه

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساکنان مناطق کردنشین ایران اخیرا شاهد برگزاری تجمعاتی آرام بودند که در واکنش به اعزام نیروهای ارتش و پلیس ترکیه برای مقابله با کردهای آن کشور انجام گرفته است. دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه ای از عملکرد آنکارا در مواجهه با شهروندان کرد ترکیه انتقاد کرده است.گزارش شپول عباسی