کشمکش در فضای سیاسی ترکیه پس از طرح موضوع خودگردانی مناطق کردنشین

08 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از گذشت دو روز از نشست موسوم به کنگره دموکراتیک از سوی حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکرِ ترکیه بحران داخلی این کشور وارد مرحله جدیدی شده است. حزب دموکراتیک خلق ها در اقدامی بی سابقه وبه صورت رسمی خواستار خودگردانی مناطق کردنشین ترکیه شده است.گزارش شپول عباسی