مصونیت پارلمانی نمایندگان ترکیه لغو شد: نمایندگان حامی کردها در معرض اخراج

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان ترکیه روز جمعه با اکثریت قاطع رای به لغو مصونیت پارلمانی دادند. با تصویب این طرح، ده ها نماینده حزب دموکراتیک خلق ها که از کردها حمایت می کنند، قابل پیگرد خواهند بود.