نقاشی های شهرزاد ابراهیم هنرمند کرد از وحشیگری گروه دولت اسلامی

30 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که شهر کوبانی در شمال سوریه صحنه نبرد رزمندگان کرد با گروه موسوم به دولت اسلامی است یک جوان کرد تلاش می کند بدون برداشتن اسلحه در این مبارزه نقشی داشته باشد