دادگاه عالی ترکیه دو روزنامه نگار زندانی را آزاد کرد

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو روزنامه نگار ترکیه‌ که به جاسوسی متهم شده بودند، بعد از قریب چهار ماه با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه بامداد جمعه از زندان آزاد شدند