حکم زندان برای چند روزنامه نگار در ترکیه

06 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه دادگاه برای چند تن از روزنامه نگاران سرشناس و اعضای ارشد روزنامه جمهوریت به اتهام ترور حکم محکومیت حبس در زندان صادر کرده است. آکین آتالی رئیس هیات مدیره روزنامه جمهوریت ترکیه، که جزو محکوم شدگان است اما به دستور دادگاه موقتا از زندان آزاد شد می گوید در ترکیه عدالت وجودندارد.