سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه به پنج سال زندان محکوم شد

18 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۲ روزنامه نگار سرشناس ترکیه به اتهام افشای اسرار دولتی به ۵ سال حبس محکوم شده اند. حکم حبس برای این دو به فاصله چند ساعت پس از سوء قصدی نافرجام علیه یکی از آنان در مقابل ساختمان محل دادگاه در استانبول صادر شد.