حمله به خبرنگاران صدای آمریکا در حاشیه انفجار در شهر میدیات

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه خبرنگار از جمله دو تن از خبرنگاران صدای آمریکا روز چهارشنبه در جریان تهیه گزارش از انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر میدیات ترکیه، مورد حمله ساکنان محلی قرار گرفتند و مجروح شدند.