تنش بین روسیه و ترکیه ادامه دارد؛ تیرگی روابط اقتصادی در سایه بحران نظامی

07 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش در روابط بین روسیه و ترکیه در پی سرنگونی جنگنده هوایی روسیه توسط ترکیه، شدت گرفته است. مقامات مسکو اظهارات ترکیه را درباره اینکه جنگنده روسیه حریم هوایی آن کشور را نقض کرده بوده است رد می کنند.