چالش پرخطر پناهجویان در رسیدن به سواحل اروپایی همچنان ادامه دارد

11 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دست و پنجه نرم کردن پناهجویان با خطرات مسیر رسیدن به یونان و ایتالیا همچنان ادامه دارد. در حالیکه گارد ساحلی ايتاليا اعلام کرده است که روز یکشنبه ۳۱ ژانویه بيش از ۳۰۰ پناهجوی سرگردان در دريای مديترانه نجات داده است، برخی گزارشها از مرگ دهها نفر در آب‌های مسیر ترکیه به یونان حکایت دارند.