سفر مقام بلندپایه ترک قبرس به اسرائیل

16 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر امورخارجه بخش ترک نشین قبرس برای شرکت دریک همایش انرژی به اسرائیل سفرکرده است. ن ترکیه و اسرائیل در زمینه چگونگی تعامل با گروه خودخوانده دولت اسلامی در عراق و سوریه دیدگاه مشترکی دارند که با دیدگاه های غرب و خاصه آمریکا متفاوت است