ترکیه از پیشرفت بر سر عادی سازی روابط خود با اسرائیل خبر داد

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترکیه می گوید مذاکرات میان مقامهای دیپلماتیک این کشور با دیپلماتهای اسرائیل برای عادی کردن روابط دو کشور پیشرفت داشته است. وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه گفت مقامهای آن کشور روز پنجشنبه با مقامهای اسرائیل در لندن به توافق رسیده اند که در دیدار آینده میان دو طرف توافقنامه نهایی را امضا کنند.