نگرانی ترکیه از نفوذ جنگجویان داعشی به این کشور

28 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگجویان گروه دولت اسلامی در یک یورش همه جانبه حدود ۲۰ روستا را در مرز سوریه- ترکیه به تصرف خود درآورند.بر اثر این حمله هزاران روستایی کرد سوری خود را به مرزهای ترکیه رساندند تا به آنجا پناهنده شوند؛ اما در انجا نیز با مأموران امنیتی ترکیه مواجه شدند.