آوارگان کرد سوری با ترک خانه هایشان در کوبانی راهی مرز ترکیه شدند

10 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانونگزاران ترک روز پنجشنبه طرحی را که دولت ترکیه برای گسترش فعالیت های نظامی ارتش آن کشور ورای مرزهایش به منظور مبارزه با نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر گروه های تروریستی در سوریه تسلیم پارلمان کرده بود به رای می گذارند.