نگرانیھای آنکارا از اوضاع سوریە و عراق

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس ستاد ارتش ترکیە میگوید در گفتگوی تلفنی با ھمتای آمریکایی خود دربارە نگرانیھای آنکارا از اوضاع سوریە و عراق گفتگو کردە است. این در حالیستکە ارتش ترکیە وارد عمق ١٥ کیلومتری خاک عراق شدە و میگوید تلاش میکند از نفوذ نیروھای پ ک ک بە خاک ترکیە جلوگیری کند.