توافق ترکیه و اتحادیه اروپا پناهجویان را به دردسر انداخته است

01 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق اسکان پناهجویان که اخیرا میان ترکیه و اتحادیه اروپا حاصل شد بسیاری از پناهجویان سوری را که به زحمت خود را از ترکیه به یونان رسانده اند به سرخوردگی دچار کرده است.