با توافق اسرائیل، کشتی کمک های ترکیه به غزه آماده حرکت شد

11 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پایان گرفتنِ شکاف سیاسی بین ترکیه و اسراییل نخستین کشتی حامل کمکهای انسانی ترکیه برای فلسطینیان غزه آماده حرکت بسوی بندر اسراییلی اشدود می شود. گزارش شهلا آراسته