نشست سران گروه ۲۰ در ترکیه و موضوعات مورد بحث

24 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نشست امسال گروه ۲۰ که در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود، سران بیست اقتصاد عمده جهان و رؤسای بانک های مرکزی آنها شرکت دارند. ترکیه دسامبر سال ۲۰۱۴ ریاست این گروه را از استرالیا تحویل گرفت و در نشست امسال آن را به چین، میزبان سال بعد تحویل خواهد داد.