اعتراض به اردوغان برای بی‌توجهی به جدایی دین از سیاست در نظام آموزشی ترکیه

10 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در متمم قانون اساسی ۱۹۲۸ ترکیه به جدایی دین از سیاست اشاره شده است. اما دولت کنونی ترکیه دولت رجب طیب اردوغان با انتقادهایی مواجه است که سیاست هایش موجب فرسایش و ناپدید شدن التزام دولت به سکولاریسم شده است. جدیدترین نمونه آن /ممنوعیت تدریس تئوری تکامل داروین /در مدارس کشور است