اردوغان فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا را به حمایت از کودتا متهم کرد

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری ترکيه از آمریکا، و مشخصا از ژنرال جوزف وتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمريکا، برای آنچه که به توصیف او جانبداری از عوامل کودتای نافرجام اخير بوده است به شدت انتقاد کرده است.