پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

20 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پیروز شد. در این انتخابات مردم ترکیه برای نخستین بار بصورت مستقیم رئیس جمهوری خود را برگزیدند. اردوغان خواهان نظامی شبیه نظام ریاست جمهوری امریکاست و پیام او این بوده که می خواهد حزب عدالت و توسعه را از داخل کاخ ریاست جمهوری رهبری کند.