واکنش گروههای مختلف ترکیه به نتیجه انتخابات

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر ها ی مختلف ترکیه امروز به نتیجه رأی مردم به نمایندگان پارلمان واکنش ها ی مختلفی نشان دادند.در شهرها ی کردنشین ورود عمده ترین حزب کردها به پارلمان با استقبال مردم رو به رو شده و درآنکارا، پایتخت ترکیه، بیشتر ساکنان در باره پیروزی دموکراسی و پارلمان چندصدائی جدید ترکیه نظر داده اند.