رأی گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان ترکیه

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در رأی گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان ترکیه در روز یکشنبه دو حزب عمده کرد نیز فعالانه شرکت دارند. اما بنا به قانون سال ۱۹۸۰ که نظامیان کودتاچی مقرر کرده اند تنها نمانیدگان احزابی می توانند در پارلمان حضور یابند که ۱۰ درصد یا بیشترآراء سراسری را کسب کنند.