اهمیت چندگانه انتخابات ترکیه برای اردوغان

16 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات ۱۷ خرداد برای رئیس جمهوری ترکیه بسیار حائز اهمیت است هم از لحاظ امور داخلی و هم خارجی. در زمینه امور داخلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد نظام کشور را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد تا اختیارات بیشتری داشته باشد. گزارش گیتا آرین